Impressum

DUISBURGER MARGARINE FABRIK:– OLymische Spiele 1952.

DUISBURGER MARGARINE FABRIK:- OLymische Spiele 1952.

SAMMELBILDERALBEN.– DUISBURGER MARGARINE FABRIK:– Olymische Spiele 1952. Band 1: Vorschau au Helsinki. Duisburg, 1951. 4°. 32 S. mit 80 teils farb. Sammelbildern. farb. ill. OKart.

Relativ selten.

Unser Preis: EUR 40,-- 

d
d